Gebruik elementen theorie

In de vier elementenleer, die in de vijfde eeuw voor Christus door de Griekse wijsgeer Empedocles werd gebruikt, wordt ervan uitgegaan dat alles wat leeft en ademt in onze schepping en natuur met elkaar is verbonden door de vier elementen: vuur, water, aarde en en lucht. De elementen veranderen steeds en kunnen niet zonder elkaar. Vaak zijn ze tegenovergesteld: water en vuur, lucht en aarde. En versterken ze of vullen ze op deze manier hun primaire kracht aan. Dit eenvoudige duidingsmodel is in de loop der eeuwen door vele grootheden, zoals Hippocrates en Galenus, wetenschappelijk onderbouwd en verder uitgebreid.

Ikzelf gebruik de vier elementenleer als eenvoudig duidingsmodel in mijn communicatie en relatie met mijzelf en met anderen. Met dit vrij eenvoudige model kom ik niet alleen tot een goede inschatting van mijn eigen persoonlijkheid, wie ben ik, wat ik wil, wat kan ik en wat voel ik, maar ook van de ander. Zijn of haar gelaat, lichaamsbouw, maar ook taal en spraak laat mij al heel veel van de persoonlijkheid zien. Hier kan ik dankbaar gebruik van maken en een of ander op afstemmen. Een voorbeeld. Wanneer ik zaken doe met een aarde type zorg ik dat ik keurig op tijd ben, alle papieren kloppen, keurig ingebonden zijn en dat we niet gestoord worden. Aarde types houden namelijk van orde en structuur. Over het algemeen zijn ze perfectionistisch en houden ze van zekerheid. Doe ik dezelfde zaken met het lucht type dan kunnen wij de deal ook sluiten tijdens een wandeling of een partijtje golf. Lucht types bewegen immers graag.

In principe beschikken wij allemaal over onze eigen vier elementen. Iedereen heeft het element vuur, water, aarde of lucht in zich. Als we worden geboren zijn deze in evenwicht. Door constitutie en dispositie; vader, moeder, gezin waarin je wordt geboren, jeugd, huwelijk, of welke dingen ook op je pad komen, gaat een of gaan meerdere elementen domineren waardoor je niet meer in balans bent en of ziek kunt worden. Een voorbeeld, het vuurtype is erg gedreven. Dit type beschikt over veel energie en wilskracht. Het gaat maar door. Als het niet uitkijkt put dit type zich op den duur uit. Het inbrengen van water, letterlijk en figuurlijk, kan het vuurtype helpen in balans te komen. Dus waterrijk voedsel eten, lekker gaan zwemmen, met water spelen, de kleur groen in je huis of kleding brengen etc.

Het opnieuw in balans brengen van je elementen, ik noem ze gemakshalve, krachten, werkt derhalve het beste als je ze op verschillende vlakken herkent en er mee werkt: in je persoonlijkheid, jouw voeding, gezondheid en levensstijl. Natuurlijk is het altijd belangrijk eerst te weten wat je eigen hoofdkracht is. Ben je het uitgesproken vuurtype of juist het water type, ben je een echte mengvorm van alle vier? En hoe verhouden deze vier elementen, c.q. krachten zich bij en in jouzelf. Maak je er gebruik van of onderdruk je ze en waartoe leidt dit dan?

Van mensen die in hun kracht staan weten we dat ze gelukkiger zijn, vitaler en fitter. Het vier elementen model helpt jou hier bij. Dat laat je toch zeker niet onbenut…

Blog op WordPress.com.