Home

“Verlangt niet iedereen zichzelf goed te kennen en door anderen goed begrepen te worden?
 WIE BEN IK is een belangrijke existentiële vraag. Het antwoord omvat immers het levensplan.
Het kennen van de eigen persoonlijkheid is noodzakelijk om tot goede communicatie te komen, om contacten te leggen, om een duurzame relatie aan te knopen.

De moderne mens wordt echter gedreven door een diepe innerlijke rusteloosheid wegens gebrek aan zelfkennis. Terecht beweren velen in een identiteitscrisis te verkeren waar ze moeilijk uitkomen. Zij koesteren wensdromen maar blijven in hun eigen schaduw zitten, raadplegen professionele hulpverleners of bewandelen vaak de geheimzinnige en gevaarlijke paden van de supermarktcultuur.

De innerlijke rusteloosheid neemt steeds toe en ligt vaak aan de basis van mislukkingen, een verbroken relatie, het niet bereiken van de gestelde doelen in het privé- of het beroepsleven, een slechte gezondheid en een verzwakte psychische weerstand”, aldus Jan Dries, grondlegger van de Europese Academie voor Natuurlijke Geneeswijze en schrijver van vele boeken in een van zijn papers.

Mijn naam is Janine Muijlkens (1967) en ik ben sinds 2004 geinspireerd door Jan Dries. Meer nog door het eeuwenoude model van de vier elementen, het water, het vuur, de lucht en de aarde, dat ook Jan gebruikt heeft in zijn antwoord op bovenstaande vraag. Mijn positieve ervaringen, na jaren van studie, met dit eenvoudige duidingsmodel zijn enorm! Ook jij kunt er nu mee werken. Hoe? Lees verder op deze site…

Blog op WordPress.com.